ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

This post is also available in: English

Flitht Island Airlines Nederlands
პროექტის მოკლე აღწერა:  პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს ცნობიერების ამაღლებას გარემოს დაცვის შესახებ და წაახალისოს ეფექტური გარემოსდაცვითი ღონისძიებები. ამ მიზნით ორგანიზაცია გასცემს მცირე გრანტებს, როგორც ფიზიკური პირებისთვის, ასევე ორგანიზაციებისთვის, რათა განახორციელონ ეკოლოგიური პროექტები.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია