ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

ბიზნესის ადმინისტრირება მეწარმისათვის

მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმატება მეწარმის პიროვნულ თვისებაზეა დამოკიდებული. ეს ადამიანი მართვის ინტუიტურ მეთოდებს მიმართავს. ამავდროულად კი მართვის თეორიამ მრავალი საჭირო რჩევა შიეძლება მისცეს მას.

აღნიშნულ სახელმძღვანელოში წარმოდგენილია მართვის ის საშუალებები, რომელიც საინტერესო უნდა ყოფილიყო მეწარმისათვის, ასევე მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისთვი.

იხილეთ ვრცლად >>

საკონტაქტო ინფორმაცია