ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

სამოქალაქო ორგანიზაციის საქმიანობის და მისი შედეგების შეფასება

დასრულდა დისტანციური სასწავლო კურსი „სამოქალაქო ორგანიზაციების საქმიანობისა და მისი შედეგების შეფასება“, რომელიც წარმატებით დაასრულა 70 -მდე სამოქალაქო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა.  აღნიშნულმა ორგანიზაციებმა მოიპოვეს საგრანტო კონკურსში მონაწილოების უფლება. კონკურსის საფუძველზე შეირჩა შემდეგი 13 სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაცია:

 1. სოციალურ საწარმოთა ალიანსი
 2. თაობათა გაძლიერების ქსელი
 3. ჰელფინგ ჰენდ
 4. ნაბიჯი ხარაგაული
 5. ბიზნესის ხელშემწყობი ცენტრი ქუთაისი
 6. გიგოს ფონდი
 7. ბავშვი, ოჯახი, საზოგადოება
 8. დემოკრატიული ინსტიტუტების კვლევის ცენტრი (პლატფორმა “კომენტარი”)
 9. საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაცია
 10. სამოქალაქო დარბაზი
 11. ფონდი ფეა თრიიზ
 12. სამეგრელოს ხმა
 13. ახალგაზრდა ფემინისტები

აღნიშნული ორგანიზაციები საგრანტო კომპონენტის ფარგლებში იმუშავებენ ორგანიზაციის მონიტორინგის და შეფასების სისტემის განვითარებაზე და შეიმუშავებენ ორგანიზაციის განვითარების სამომავლო სტრატეგიას.

საკონტაქტო ინფორმაცია