ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

This post is also available in: Georgian


„ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების ინიციატივა“ ინიცირებული და დაფინანსებულია BP-სა და მისი პარტნიორების მიერ ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენისა და სამხრეთ კავკასიის გაზსადენის კომპანიებში. პროექტის ერთ-ერთ კომპონენტს წარმოადგენს თემის მდგრადი განვითარების მხარდაჭერა.

 

 

პროექტის სიახლეები

საკონტაქტო ინფორმაცია