ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა“ (STAR Initiative) ფარგლებში, „კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი (CTC)“ აცხადებს საგრანტო კონკურსს „სამოქალაქო ორგანიზაციის საქმიანობისა და მისი შედეგების შეფასება”.

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია მხოლოდ იმ სამოქალაქო ორგანიზაციას, რომლის წარმომადგენელი ან წარმომადგენლები წარმატებით გაივლიან თვით-მართულ დისტანციურ სასწავლო კურსს „სამოქალაქო ორგანიზაციის საქმიანობისა და მისი შედეგების შეფასება.“

დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ მოახდინოთ რეგისტრაცია ქვევით მოცემულ ბმულზე.

საკონტაქტო ინფორმაცია