სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები მნიშვნელოვან და მზარდ გავლენას ახდენენ დემოკრატიის განვითარებაზე.


სამეწარმეო საქმიანობისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიმართულებით CTC ოპერირებას უწევს არა-ერთ პროექტს.


CTC-ს ერთ-ერთი პრიორიტეტული სფეროა განათლების სექტორი და პედაგოგთა გადამზადების სამწლიან პროექტი.


CTC ეხმარება არა მხოლოდ ცალკეული ორგანიზაციებს, არამედ კარგი ქეისების გავრცელებით უფრო ფართოდ ნერგავს კიდეც კარგ პრაქტიკას.

სოციალური ინოვაციების პლატფორმის შემაჯამებელი ვიდეო

ვიდეოში თქვენ შეიტყობთ დეტალურ ინფორმაციას პროგრამის მიღწევებსა და ჩვენს მიერ დაფინანსებული სოციალური საწარმოების შესახებ

სამოტივაციო ფილმი "გადადგი ნაბიჯი"

ფილმში CTС-ს "სამოქალქო ლიდერობის" სასწავლო პროგრამის მონაწილეები გვიყვებიან იმ საქმიანობებზე და ცვლილებებზე, რომელსაც საკუთარ თემში, დასახლებაში თუ ქალაქში ახორციელებენ უკეთესი გარემოს შესაქმნელად.

ფილმი მომზადდა პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“ ფარგლებში.

 

ვეხმარებით ადამიანებს მიზნების მიღწევაში

კარგი მენეჯმენტი და მმართველობა განვითარებისა და რეფორმირების უმნიშვნელოვანეს წინაპირობას წარმოადგენს.

ჯანმრთელობის, ზრუნვის და სოციალური უფლებებისთვის

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის“ მიერ, პროგრამის „ჯანმრთელობის, ზრუნვის და სოციალური უფლებებისთვის“ ფარგლებში, დაფინანსებული კვლევების შედეგების მოკლე მიმოხილვა

ახალი ამბები

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) სკოლა-ლაბის პროგრამა აცხადებს მიღებას სკოლის კონსულტანტის შერეული (ჰიბრიდული) ფორმატის სასერტიფიკაციო კურსზე.
სოციალური ინოვაციების პლატფორმა აცხადებს 2023 წლის აქსელერაციის პროგრამაში მისაღებ კონკურსს. თუ გაქვს ინოვაციური იდეა, რომელსაც...
„ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების ინიციატივა – მცირე ბიზნესის განვითარების პროექტი 4” ინიცირებული და დაფინანსებულია bp-ისა და...
„სკოლების გაძლიერების ინიციატივის ფარგლებში“, კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის  (CTC) სკოლა ლაბის პროგრამა აცხადებს მცირე გრანტების...
სოციალური ინოვაციების პლატფორმა (SIP) კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) ინიციატივაა, რომლის მიზანია სოციალური პრობლემების საპასუხოდ...
ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა“ (STAR Initiative) ფარგლებში, „კონსულტაციის...

სტატისტიკა

მონაწილე
პროექტი და საკონსულტაციო დავალება
გაცემული ფონდი
ორგანიზაცია

პარტნიორები