სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები მნიშვნელოვან და მზარდ გავლენას ახდენენ დემოკრატიის განვითარებაზე.


სამეწარმეო საქმიანობისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიმართულებით CTC ოპერირებას უწევს არა-ერთ პროექტს.


CTC-ს ერთ-ერთი პრიორიტეტული სფეროა განათლების სექტორი და პედაგოგთა გადამზადების სამწლიან პროექტი.


CTC ეხმარება არა მხოლოდ ცალკეული ორგანიზაციებს, არამედ კარგი ქეისების გავრცელებით უფრო ფართოდ ნერგავს კიდეც კარგ პრაქტიკას.

CTC-ის ყოველწლიური კალენდარი

2021 წლის კალენდარში წარმოგიდგენთ  CTC -ის და პუბლიკას ერთობლივი პროექტის "Covid-19 და საზოგადოებრივი ინციატივების" ფარგლებში მომზადებულ სტატიებზე შექმნილ ილუსტრაციებს

https://publika.ge/article_category/covid-19-da-sazogadoebrivi-iniciativebi/

 

2020 წლის ანგარიში

> 2020 წლის მანძილზე მიღწეული შედეგების ანიმაციური ანგარიში

CTC-ის და ონლაინ გამოცემა "პუბლიკას" ერთობლივ პროექტი - "Covid-19 და საზოგადოებრივი ინიციატივები

პუბლიკას ვებ-გვერდის მოცემულ სვეტში გაერთიანდება და გაშუქდება ყველა ის სოციალური მიმართულების საზოგადოებრივი ინიციატივა, რომელიც COVID 19 პანდემიის საპასუხოდ განხორციელდება.

სამოტივაციო ფილმი "გადადგი ნაბიჯი"

ფილმში CTС-ს "სამოქალქო ლიდერობის" სასწავლო პროგრამის მონაწილეები გვიყვებიან იმ საქმიანობებზე და ცვლილებებზე, რომელსაც საკუთარ თემში, დასახლებაში თუ ქალაქში ახორციელებენ უკეთესი გარემოს შესაქმნელად.

ფილმი მომზადდა პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“ ფარგლებში.

 

ვეხმარებით ადამიანებს მიზნების მიღწევაში

კარგი მენეჯმენტი და მმართველობა განვითარებისა და რეფორმირების უმნიშვნელოვანეს წინაპირობას წარმოადგენს.

ჯანმრთელობის, ზრუნვის და სოციალური უფლებებისთვის

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის“ მიერ, პროგრამის „ჯანმრთელობის, ზრუნვის და სოციალური უფლებებისთვის“ ფარგლებში, დაფინანსებული კვლევების შედეგების მოკლე მიმოხილვა

სოციალური ინოვაციების პლატფორმა

სოციალური ინოვაციების პლატფორმა წარმოადგენს კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) ახალ ინიციატივას, რომლის მიზანია სოციალური ცვლილებებისკენ მიმართული ინოვაციური იდეების განვითარების ხელშეწყობა. პლატფორმა დაეხმარება „სოციალურ ინოვატორებს“ ახლებური და მდგრადი გამოსავლების ძიების პროცესში.

ახალი ამბები

თუ გინდათ ადამიანის ნივთებისადმი დამოკიდებულება და გემოვნება გაიგოთ, ამისთვის ალბათ ყველაზე კარგი საშუალებაა დაათვალიეროთ მისი...
კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის მიერ გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის “ინოვაციური სოციალური იდეები კოვიდ-19-ის საპასუხოდ” ფარგლებში დაფინანსებული...
სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ზემო მაღაროში, Caucasian House კავკასიური სახლი-ს ფილიალის ბაზაზე გაიხსნა სანიტარულ-ჰიგიენური მომსახურების ცენტრი,...
მცირე ბიზნესის განვითარების პროექტის მესამე ფაზა დაიწყო 2018 წლიდან ბაქო -სუფსის მილსადენის გასწვრივ მდებარე სოფლებში....
მცირე ბიზნესის განვითარების პროექტი 3 ინიცირებული და დაფინანსებულია bp-ისა და მისი პარტნიორების მიერ საქართველოში მილსადენის...
პროექტის განმახორციელებელი: სოციალური სამართლიანობის ცენტრი (ყოფილი EMC), „ალტერნატივა ჯორჯია“ სოციალური სამართლიანობის ცენტრი და ალტერნატივა ჯორჯია...

სტატისტიკა

მონაწილე
პროექტი და საკონსულტაციო დავალება
გაცემული ფონდი
ორგანიზაცია

პარტნიორები