სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები მნიშვნელოვან და მზარდ გავლენას ახდენენ დემოკრატიის განვითარებაზე.


სამეწარმეო საქმიანობისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიმართულებით CTC ოპერირებას უწევს არა-ერთ პროექტს.


CTC-ს ერთ-ერთი პრიორიტეტული სფეროა განათლების სექტორი და პედაგოგთა გადამზადების სამწლიან პროექტი.


CTC ეხმარება არა მხოლოდ ცალკეული ორგანიზაციებს, არამედ კარგი ქეისების გავრცელებით უფრო ფართოდ ნერგავს კიდეც კარგ პრაქტიკას.

2021 წლის ანგარიში

> 2021 წლის მანძილზე მიღწეული შედეგების ანიმაციური ანგარიში

CTC-ის და ონლაინ გამოცემა "პუბლიკას" ერთობლივ პროექტი - "Covid-19 და საზოგადოებრივი ინიციატივები

პუბლიკას ვებ-გვერდის მოცემულ სვეტში გაერთიანდება და გაშუქდება ყველა ის სოციალური მიმართულების საზოგადოებრივი ინიციატივა, რომელიც COVID 19 პანდემიის საპასუხოდ განხორციელდება.

სამოტივაციო ფილმი "გადადგი ნაბიჯი"

ფილმში CTС-ს "სამოქალქო ლიდერობის" სასწავლო პროგრამის მონაწილეები გვიყვებიან იმ საქმიანობებზე და ცვლილებებზე, რომელსაც საკუთარ თემში, დასახლებაში თუ ქალაქში ახორციელებენ უკეთესი გარემოს შესაქმნელად.

ფილმი მომზადდა პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“ ფარგლებში.

 

ვეხმარებით ადამიანებს მიზნების მიღწევაში

კარგი მენეჯმენტი და მმართველობა განვითარებისა და რეფორმირების უმნიშვნელოვანეს წინაპირობას წარმოადგენს.

ჯანმრთელობის, ზრუნვის და სოციალური უფლებებისთვის

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის“ მიერ, პროგრამის „ჯანმრთელობის, ზრუნვის და სოციალური უფლებებისთვის“ ფარგლებში, დაფინანსებული კვლევების შედეგების მოკლე მიმოხილვა

სოციალური ინოვაციების პლატფორმა

სოციალური ინოვაციების პლატფორმა წარმოადგენს კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) ახალ ინიციატივას, რომლის მიზანია სოციალური ცვლილებებისკენ მიმართული ინოვაციური იდეების განვითარების ხელშეწყობა. პლატფორმა დაეხმარება „სოციალურ ინოვატორებს“ ახლებური და მდგრადი გამოსავლების ძიების პროცესში.

ახალი ამბები

გრძელდება მცირე ბიზნესის განვითარების პროექტი 4-ის (SBDP 4) განხორციელება, რომელიც ინიცირებული და დაფინანსებულია bp-ისა და...
ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა“ (STAR Initiative) ფარგლებში, კონსულტაციისა...
სათემო აქტივიზმის სასწავლო პროგრამის (CAT)  ფარგლებში  საგრანტო კონკურსის შედეგად  დაფინანსდა CAT-ის კურსდამთავრებულების 7 ინიციატივა: პლატფორმა...
CTC-ს მიერ გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში „რეგიონული საზოგადოებრივი ორგანიზაციები მუნიციპალური გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების მხარდასაჭერად“ შეირჩა 9...
“ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების ინიციატივა – მცირე ბიზნესის განვითარების პროექტი 4” ინიცირებული და დაფინანსებულია bp-სა და...
ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა“ (STAR Initiative) ფარგლებში, კონსულტაციისა...

სტატისტიკა

მონაწილე
პროექტი და საკონსულტაციო დავალება
გაცემული ფონდი
ორგანიზაცია

პარტნიორები