ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

This post is also available in: English

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ეფექტიანობის ლაბი

ეფექტიანობის ლაბი საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს ეხმარება შესრულების მონიტორინგისა და გავლენის შეფასების საკითხებზე კარგი პრაქტიკის დანერგვაში და აღნიშნული მიმართულებით ცოდნისა და უნარების გაღრმავებაში.  ამ მიზნით შესწავლილ იქნა არსებული პრაქტიკები და შემუშავდა არსებულ საჭიროებებზე მორგებული დისტანციური თვითმმართული კურსი  “გავლენის შეფასების მეთოდები სამოქალაქო საზოგადოებისთვის” რომელიც ღიაა და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია გაიაროს და მიიღოს სერტიფიკატი.

წარმატებული კურსდამთავრებულებისათვის პროექტის ფარგლებში ხელმისაწვდომი იყო მცირე გრანტები და საკონსულტაციო მხარდაჭერა ორგანიზაციის ბაზაზე შეფასებისა და მონიტორინგის კონკრეტული მეთოდებისა და პრაქტიკების დანერგვის ხელშეწყობის  მიზნით.

საკონტაქტო ინფორმაცია