ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი -2021

ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის მიზანია საქართველოში გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული თვითმმართველობის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, თვითმმართველობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაზრდა და მუნიციპალიტეტებს შორის წარმატებული გამოცდილების გაზიარება.

პროექტის ამოცანებია:
– შეფასების განხორციელებისათვის საჭირო წინაპირობების უზრუნველყოფა
– ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის შესახებ ცნობადობის გაზრდა
– მე-3 შეფასების განხორციელება, ეროვნული ანგარიშის მომზადება და დაინტერესებულ მხარეთათვის წარდგენა/გავრცელება.

პროექტი ხორციელდება კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC), თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) და მმართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრის (MSDC) ღია საზოგადოების ფონდის (OSGF) ფინანსური მხარდაჭერით.

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია