ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

This post is also available in: English

ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე უკუკავშირის მექანიზმის დანერგვისა და ადმინისტრაციული საჩივრის პრაქტიკის გაუმჯობესების მიზნით კონცეფციის შემუშავება

დონორი: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
პერიოდი: 1/09/2021 – 29/06/2022
ბიუჯეტი: 108,819 ლარი

ადგილობრივი თვითმმართველობების შესაძლებლობების განვითარების სისტემის (CDS) მოდელის შექმნა ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების (LED) საკითხებში

დონორი: გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში (UNDP)
პერიოდი: 30/09/2019 – 20/07/2020
ბიუჯეტი: 119,530 დოლარი

საკონტაქტო ინფორმაცია