კვლევა აანალიზებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის, მუნიციპალიტეტის ორგანოების ადგილობრივ საზოგადოებასთან კომუნიკაციისა და ადგილობრივი მნიშვნელობის...
კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრმა დაიწყო “ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი -2021” . ინდექსი (www.lsgindex.org) დღეს უკვე კარგად...
ბაჩანა ბასილაია ნატალია ჭამიაშვილი თინათინ იდიძე ჯონი კაპანაძე დავით ბიბილეიშვილი
ტრენინგ-კურსები კონსულტაციები/სამუშაო შეხვედრები პროექტები/კვლევები სემინარები/კონფერენციები გრანტები
სრულდება 2020 წელი, რომელიც ძალიან რთული იყო ქვეყნისთვის და, რა თქმა უნდა, პროექტის ფარგლებში მხარდაჭერილი...
კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის მიერ გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის “ინოვაციური სოციალური იდეები კოვიდ-19-ის საპასუხოდ” ფარგლებში დაფინანსდა...
სექტემბერში დასრულდა მესამე საგრანტო კონკურსის ფარგლებში გამარჯვებულ ბენეფიციართა პირველი ნაკადის დაფინანსება. სულ დაფინნასება მიიღო ოცმა...
„ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების ინიციატივა“ ინიცირებული და დაფინანსებულია BP-სა და მისი პარტნიორების მიერ ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენისა და...
Page 1 of 121 2 3 12