დონორი: ევროკომისია
პერიოდი: 01.10.2017-30.09.2019 წწ.
ბიუჯეტი: €550 000
დონორი: „Bread for the World” (BfdW) პერიოდი: 2019-2021 წწ
ბიუჯეტი: €450 000
დონორი: ბი-ფი ექსპლორეიშენ (კასპიის ზღვა)
პერიოდი: 25.12.2017 - 25.12.2019 წწ.
ბიუჯეტი: $299 994
დონორი: ღია საზოგადოების ფონდი (OSGF)
პერიოდი: 2018-2019
ჯამური ბიუჯეტი: $63 678