დონორი: ღია საზოგადოების ფონდი (OSGF)
პერიოდი: დეკემბერი, 2020 – სექტემბერი, 2021
ბიუჯეტი: 34,870 აშშ დოლარი
დონორი: გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში (UNDP)პერიოდი: ნოემბერი 2020-ოქტომბერი 2021ბიუჯეტი: 34 465 აშშ დოლარი
დონორი: ევროკომისია პერიოდი: ოქტომბერი, 2019 – ოქტომბერი, 2021 ბიუჯეტი: 500 000 ევრო
დონორი: UNDP – Georgia, Modernization of Vocational Education and Training System related to Agriculture in Georgia
პერიოდი: აგვისტო 2019 - აგვისტო, 2020
ბიუჯეტი: $ 46 358
დონორი: ევროკომისია
პერიოდი: 01.10.2017-30.09.2019 წწ.
ბიუჯეტი: €550 000
დონორი: „Bread for the World” (BfdW) პერიოდი: 2019-2021 წწ
ბიუჯეტი: €450 000