ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

სიახლეები

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) პროექტის „ჯანმრთელობის, ზრუნვისა და სოციალური უფლებები“-ს ფარგლებში დაფინანსებული კვლევითი პროექტი: „ფსიქიკური ჯანმრთელობის სტაციონარგარეშე სერვისების ეფექტურობის კვლევა“

ვრცლად»

საკონტაქტო ინფორმაცია